טלי קרסלניק

23.07.1990
שחקנית
טלי קרסלניק
צילום : "ששון משה"