שרונה קוזמן

30.07.1990
דוגמנית
שרונה קוזמן
צילום : "ששון משה"