ברכה זינגר

08.08.1951
אלופת הנוער בטניס
ברכה זינגר
צילום : "לא ידוע"