סיגלית גלזר

06.08.1990
דוגמנית
סיגלית גלזר
צילום : "ששון משה"