מאירה אבוגנים

13.08.1990
דוגמנית
מאירה אבוגנים
צילום : "ששון משה"