שרון עוזיאל

27.08.1990
תגלית השנה הראשונה
שרון עוזיאל
צילום : "ששון משה"