מיכל שנבל

03.09.1990
מועמדת לתגלית השנה
מיכל שנבל
צילום : "עדי ברקן"