עמית מכטינגר

16.09.1990
דוגמנית, מועמדת לתגלית השנה
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"