מיכל שייט

24.09.1990
מועמדת לתגלית השנה
מיכל שייט
צילום : "מירי דוידוביץ"