מיכל בסטומסקי

01.10.1990
מועמדת לתגלית השנה
מיכל בסטומסקי
צילום : "איציק שוקל"