ספיר קופמן

08.10.1990
מלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"