סיגל קרסילובסקי

15.10.1990
מועמדת לתגלית השנה
סיגל קרסילובסקי
צילום : "אילן חיים"