קרין הורוביץ

22.10.1990
מועמדת לתגלית השנה
קרין הורוביץ
צילום : "שמואל יערי"