ענבר שמולביץ

29.10.1990
מועמדת לתגלית השנה
ענבר שמולביץ
צילום : "רוני ינקוביץ"