אביטל לובינסקי

05.11.1990
מועמדת לתגלית השנה
אביטל לובינסקי
צילום : "פיטר ל. רוזנברג"