רוית אלמוג

12.11.1990
מועמדת לתגלית השנה
רוית אלמוג
צילום : "סמי בן גד"