דריה קאופמן

19.11.1990
מועמדת לתגלית השנה
דריה קאופמן
צילום : "ששון משה"