עמית מכטינגר

03.12.1990
תגלית השנה לשנת 1990
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"