איבונה קרוגליאק

24.12.1990
מלכת היופי לשנת 1990
איבונה קרוגליאק
צילום : "אלבי צרפתי"