קרן קובלסקי ורון בן שחר

31.12.1990
דוגמנים
קרן קובלסקי ורון בן שחר
צילום : "ששון משה"