אלינור אידלמן

07.01.1991
דוגמנית
אלינור אידלמן
צילום : "ששון משה"