המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

14.01.1991
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"