המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

21.01.1990
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"