המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

25.02.1991
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"