יעל זיגמן

04.03.1991
דוגמנית
יעל זיגמן
צילום : "ששון משה"