פזית כהן יעקובי

11.03.1991
דוגמנית
פזית כהן יעקובי
צילום : "ששון משה"