ספיר קופמן

01.04.1991
מלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"