עמית מכטינגר

08.04.1991
דוגמנית ותגלית השנה לשנת 1990
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"