מירי גולדפרב

29.04.1991
מלכת היופי לשנת 1991
מירי גולדפרב
צילום : "ששון משה"