מירי גולדפרב וליאת דיטקובסקי

06.05.1991
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1991
מירי גולדפרב וליאת דיטקובסקי
צילום : "ששון משה"