מרים ירון

05.09.1951
מלכת היופי, רגע לפני בחירת היורשת
מרים ירון
צילום : "לא ידוע"