המתמודדות הסופיות בתחרות מלכת היופי

13.05.1991
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המתמודדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"