ליאת דיטקובסקי

20.05.1991
נערת ישראל לשנת 1991
ליאת דיטקובסקי
צילום : "ששון משה"