ספיר קופמן

27.05.1991
מלכת היופי לשנת 1984 עם בגדי הים של "סמאש"
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"