איריס סמולניק

10.06.1991
סגנית נערת ישראל
איריס סמולניק
צילום : "ששון משה"