מיכל זוארץ

01.07.1991
דוגמנית ושחקנית, לראשונה על שער "לאשה"
מיכל זוארץ
צילום : "ריצ'ארד ברי"