מירי גולדפרב

08.07.1991
מלכת היופי לשנת 1991
מירי גולדפרב
צילום : "ששון משה"