ליאת דיטקובסקי ונוי כלפה

22.07.1991
נערת ישראל לשנת 1991 יחד עם הזוכה בתחרות צילומי הילדים
ליאת דיטקובסקי ונוי כלפה
צילום : "ששון משה"