גלית אהרוני

05.08.1991
דוגמנית
גלית אהרוני
צילום : "לא ידוע"