גלית גוטמן

26.08.1991
תגלית השנה של "לאשה", דוגמנית ומנחת טלוויזיה
גלית גוטמן
צילום : "ששון משה"