דורית ילינק פרידמן, ליאור פרידמן ועמית פרידמן

02.09.1991
מלכת היופי לשנת 1978 עם שני ילדיה
דורית ילינק פרידמן, ליאור פרידמן ועמית פרידמן
צילום : "סמי בן גד"