המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

19.09.1951
17 הנערות שישתתפו בתחרות מלכת היופי של ישראל שתיערך בפעם השנייה
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"