גלית מוזס

14.10.1991
דוגמנית
גלית מוזס
צילום : "ששון משה"