ספיר קופמן, ימית נוי, מירי גולדפרב, איבונה קרוגליאק, שירלי בן מרדכי ואביבית נחמני

04.11.1991
תמונה משותפת של מלכות היופי ומלכת החן
ספיר קופמן, ימית נוי, מירי גולדפרב, איבונה קרוגליאק, שירלי בן מרדכי ואביבית נחמני
צילום : "סמי בן גד"