אילונה כץ

02.12.1991
תגלית השנה לשנת 1991
אילונה כץ
צילום : "אלדד מאסטרו"