מיכל הראל

26.09.1951
מלכת היופי של ישראל לשנת תשי"א
מיכל הראל
צילום : "חנה לנדס"