יפעת מירום

09.12.1991
דוגמנית
יפעת מירום
צילום : "ששון משה"