אילונה כץ

23.12.1991
תגלית השנה לשנת 1991
אילונה כץ
צילום : "סמי בן גד"