עדית ינאי

20.01.1992
דוגמנית
עדית ינאי
צילום : "אילן חיים"