המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי

10.02.1992
המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"